Regulamin obiektu „Dom w sam raz”


  Regulamin obiektu:   Dom w sam raz


Definicje:

Dom w sam raz - ilekroć w regulaminie mowa jest o „Dom w sam raz” należy przez to rozumieć dom

( połowa bliźniaka ) przy ul. Słonecznej 2B, 58-580 Szklarska Poręba, zwany dalej dom / obiekt.


Posesja - teren z przodu i z tyłu domu prawnie do niego należący.

Właściciel obiektu – osoby wskazane w akcie notarialnym dla nieruchomości przy ul. Słonecznej 2B i posesji przynależnych.


Zarządca obiektu - firma DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego  1 lok.3, 50-155 Wrocław,

NIP 897-117-56-86, zwany dalej Wynajmującym.


Gość - należy przez to rozumieć osobę  korzystającą z usług najmu domu, zwany dalej Gość / Najemca.

Postanowienia ogólne:

Regulamin określa warunki   najmu domu. Dokonanie rezerwacji obiektu jest jednoznaczne ze złożeniem  oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu krótkoterminowego domu między Wynajmującym firmą DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego  1 lok.3, 50-155 Wrocław, NIP 897-117-56-86   a  Najemcą  na warunkach określonych w Regulaminie.

& 1 - Warunki  ogólne, warunki rezerwacji

 1. Obiekt jest wynajmowany  dla 1 do maksymalnie 15 osób - 3 warianty wynajmu: wariant A, wariant B i wariant C.
 2. W obiekcie nie przyjmujemy większej ilości osób niż wskazana w pkt. 1
 3. Cena za pobyt/za dobę  jest stała dla obiektu/wariantu i wynika ona z aktualnego cennika zamieszczonego na www.domwsamraz.pl.

Obowiązują trzy  warianty cenowe:  

wariant A - pobyt  do  max  11 osób ( udostępniamy pierwsze i drugie piętro połowy bliźniaka  - łącznie: 8 łóżek 1-osobowych  90 x 200 cm + 1 rozkładany fotel  1-osobowy + 1 rozkładana sofa 140 x 190 cm dla 2 osób ), łącznie: 5 sypialni, 2 łazienki, 1 wspólny salon oraz  1 mała kuchnia 

wariant B - pobyt  do  max 13 osób  ( udostępniamy pierwsze i drugie piętro  oraz część parteru połowy bliźniaka  -  łącznie: 10 łóżek 1-osobowych  90 x 200 cm  + 1 rozkładany fotel  1-osobowy + 1 rozkładana sofa 140 x 190 cm  dla 2 osób ) łącznie: 6 sypialni, 3 łazienki, 1 wspólny salon, 1 kuchnia

wariant C - pobyt do max 15 osób; ( udostępniamy pierwsze i drugie piętro  oraz parter połowy bliźniaka  -  łącznie: 12 łóżek 1-osobowych  90 x 200 cm  + 1 rozkładany fotel  1-osobowy + 1 rozkładana sofa 140 x 190 cm  dla 2 osób ) łącznie: 7 sypialni, 3 łazienki, 1 wspólny salon oraz  2 małe kuchnie

Od listopada do kwietnia nie udostępniamy możliwości wyjścia  na tył posesji  ( dotyczy drzwi z tyłu obiektu prowadzących na posesję ). Od maja do października wyjście na tył posesji jest udostępnione.


4.Obiekt wynajmuje się tylko i wyłącznie osobie pełnoletniej, która dokonała rezerwację po:

            - przedłożeniu dokumentu z aktualnym  zdjęciem: dowód osobisty, paszport, ID

            - podpisaniu podczas zameldowania karty meldunkowej, dokumentów zgody RODO,

             akceptacji regulaminu

            - opłaceniu całej kwoty za pobyt, opłaty miejscowej ( dawna klimatyczna )  oraz kaucji

            Osoba wskazana w karcie meldunkowej ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

            a).  obiekt,

            b).  osoby z nim przebywające wskazane w ilości osób w   karcie  meldunkowej ( zarówno

            osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie  -  osoby  niepełnoletnie mogą przebywać w

            obiekcie   tylko i wyłącznie jeżeli osoba pełnoletnia, która zameldowała się w

            obiekcie  oświadcza, że ponosi  za nie odpowiedzialność )

             c). przestrzeganie regulaminu obiektu

 1. Dom jest wynajmowany na doby.
 2. Doba trwa od godziny 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Zameldowanie jest możliwe w godzinach 15:00 – 18:00 ( istnieje możliwość przyjazdu w późniejszych godzinach jeżeli powyższy fakt zostanie wcześniej uzgodniony ), wymeldowanie maksymalnie  do godziny 10:00 ( 9:45 sprawdzenie obiektu ).
 4. Minimum jeden dzień wcześniej przed przyjazdem należy podać informację drogą mailową, sms lub telefonicznie o planowanej godzinie zameldowania oraz ostatecznej ilość osób.  Goście winni stawić się w  obiekcie jednak nie najpóźniej niż do godziny 18:00 w pierwszym dniu pobytu. Brak przyjazdu   do godziny 18:00 jest równoznaczne z anulacją rezerwacji a kwota wpłacona za pobyt nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przyjazdu w późniejszych godzinach jeżeli powyższy fakt zostanie wcześniej uzgodniony na min. 1 dzień przed zameldowaniem.
 5. Nie opuszczenie obiektu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi  gwarancji przedłużenia pobytu.
 6. W przypadku nie wymeldowania się do godziny 10:00, obsługa   obiektu jest uprawniona do spakowania rzeczy Gości bez Jego obecności i przeniesienia ich w wyznaczone miejsce. Obiekt nie odpowiada za pozostawione rzeczy.
 7. Najpóźniej w trakcie zameldowania należy podać planowaną godzinę wymeldowania. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić podczas zameldowania lub  na minimum dwa dni przed końcem pierwotnej rezerwacji.
 8. Chęć przedłużenia pobytu może być uwzględniony  tylko i wyłącznie w przypadku wolnych okresów rezerwacyjnych.
 9. Płatność za pobyt:

                - przelew  zadatek w wysokości  50% całego pobytu, druga część płatności 50 %

                  podczas zameldowania. Na życzenie osoby rezerwującej można dokonać płatności

                  przelewem  100%   za całość pobytu.

               - kaucja zwrotna –  tylko i wyłącznie gotówką podczas zameldowania

               - opłata miejscowa – tylko i wyłącznie  gotówką podczas zameldowania


14.  Środki winny być widoczne na koncie zgodnie z terminem wskazanym w e-mailu.  Brak

  wpływu  środków  jest równoznaczne z automatyczną anulacją  rezerwacji.

15.  Podczas zameldowania II część płatności za pobyt jest możliwa:

a). gotówką

              b). kartą. Obsługujemy transakcje tylko i wyłącznie: VISA, Maestro, MasterCard  (  karty

                   wydane w Polsce ). W przypadku nie dokonania płatności kartą z przyczyn nie zależnych

                  od obsługi tzw. siły wyższe np. brak połączenia wifi oraz w przypadku odrzucenia transakcji

 1. z powodu braku środków i inne Gość jest zobowiązany do zapłaty za pobyt podczas

                  zameldowania w formie gotówkowej. Obiekt może być wydany do dyspozycji osoby

                  rezerwującej tylko i wyłącznie po opłaceniu całkowitej kwoty za pobyt, opłaty

                  klimatycznej oraz kaucji zwrotnej.

16.  W celu anulowania rezerwacji  lub zmiany terminu pobytu należy skontaktować się z obsługą  obiektu:

                 - w przypadku anulowania rezerwacji w terminie na 60 dni  ( i krócej ) przed planowanym  

               przyjazdem  środki wpłacone na konto nie podlegają zwrotowi.

Uwaga: w okresie Sylwestra tj.: pobyty przypadające  od 26-go grudnia każdego roku do 05-go stycznia każdego następnego roku, należy dokonać wpłaty w  wysokości 100% za cały pobyt zgodnie z harmonogramem płatności wysłanym do osoby rezerwującej. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie na 120 dni  ( i krócej ) przed planowanym przyjazdem środki wpłacone  na konto nie podlegają zwrotowi.

                - w przypadku nie pojawienia się Gości do godziny 18:00 w dniu zameldowania – środki  nie  

                 podlegają zwrotowi

               - w przypadku naruszenia regulaminu obiektu i w związku z zaistniałymi okolicznościami

                 konieczności opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym środki za dalszą część pobytu

                oraz kaucja  nie podlegają zwrotowi – np. konieczność przyjazdu Właściciela / obsługi 

                obiektu w związku z:

                 a). dewastacją obiektu, posesji

                 b).  wezwaniem  Wynajmującego/ obsługi obiektu   przez policję z powodu np.  nie

                      zastosowanie się Gości do wytycznych policji

                c). naruszeniem  zasad przebywania w obiekcie i na posesji  &2 regulaminu.

                d). naruszeniem regulaminu obiektu

17. W cenie pobytu jest wliczony podatek VAT. Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę.

18. Parking dla max. 3 samochodów osobowych ( w przypadku samochodów typu bus, van – max na parkingu może być jedno auto tego typu plus jedno auto osobowe  ) – parking w cenie.

19. Podczas zameldowania jest pobierana kaucja (zwrotna) w formie gotówkowej na czas pobytu

             Gości w wysokości :

             a). 1000 zł lub 250€ - wariant A wynajmu

             b). 1500 zł  lub 380€ – wariant B i C wynajmu  oraz w okresie Sylwestra   - wariant A, B i C

             wynajmu

            Kaucja zostanie zwrócona w całości  w dniu wymeldowania w przypadku braku stwierdzenia

             szkód/kradzieży  w obiekcie. W przypadku wystąpienia szkód/kradzieży kaucja zostanie

             pomniejszona o wartość  szkód/kradzieży. W przypadku znacznej szkody lub w przypadku

             uzyskania braku porozumienia w  „małych”  szkodach między stronami  będzie  wzywana

            policja  w celu sporządzenia  protokołu szkody.

20. Wystawiamy faktury VAT za pobyt. Faktury przesyłamy drogą mailową. Przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty za pobyt należy podać informację dotyczącą czy ma być wystawiona  faktura na firmę czy osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej czy paragon.

21. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gości z obiektu należność za pozostałą część

            planowanego pobytu nie podlega zwrotowi.

22. W obiekt nie serwujemy posiłków.

23. Obiekt  nie akceptuje zwierząt.

24. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obiektu i wyrażeniu zgód RODO.

25.W przypadku, w którym Gościem obiektu są osoby niepełnoletnie za która Gość najmujący

             obiekt ponosi odpowiedzialność, zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja  wywiera  

             skutek prawny dla Gościa najmującego obiekt.

&2 - Zasady przebywania w obiekcie i na posesji

 1. Gość zobowiązuje się do korzystania z domu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Właściciel obiekt może odmówić przyjęcia Gościa lub odmówić dalszego Jego pobytu w obiekcie jeżeli Gość:

            - naruszył ciszę nocną. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00 następnego dnia

              Brak możliwości używania głośników, wzmacniaczy oraz włączania bardzo

  

           głośno TV wewnątrz obiektu oraz na terenie obiektu.

 

            - wyrządził szkodę w obiekcie i/lub na terenie obiektu

            - wyrządziła szkodę osobie na terenie obiektu

            - zakłócił w sposób rażący spokój mieszkańcom zamieszkującym w drugiej połowie bliźniaka

             ( nr 2A )

           - przebywał na posesji  należącej do nieruchomości  ( nr 2A ) czy dokonał tam  zniszczeń

           - naruszył w sposób rażący porządek publiczny wobec mieszkańców  nieruchomości

               znajdujących się w sąsiedztwie obiektu

           - w obiekcie przebywają obce osoby ( nie zgłoszone w karcie meldunkowej – informujemy, że

           obiekt jest monitorowany )

           - posiada zwierzęta mimo braku akceptacji zwierząt w obiekcie

           - naruszył regulamin obiektu

        Należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

 

 1. Osoby, które nie są zameldowane w obiekcie tzn. nie są zgłoszone w ilości osób w karcie meldunkowej nie mogą przebywać w obiekcie oraz na jego terenie. Zakaz dotyczy również osób z drugiej połowy bliźniaka ( informujemy, że obiekt jest monitorowany ).  Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00 następnego dnia.
 2. Zachowanie Gości w obiekcie i na jego terenie  nie może zakłócać porządku publicznego.         
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Palenie papierosów jest dozwolone tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu na zewnątrz budynku – wszystkie osoby najmujące dom będą obciążone solidarnie za nie przestrzeganie  tego zakazu karą o łącznej  wysokości  1000 zł – kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód.
 4. W obiekcie jest całkowity zakaz posiadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających - osoby nieprzestrzegające tego zakazu będą obciążone karą wysokości 1000 zł – kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód.

7.Gość jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją obiekt wraz z posesją, która do niego należy m.in. chronić zieleń wokół domu i nie zanieczyszczać terenu.

8.Gość zobowiązuje się do nie używania materiałów pirotechnicznych.

9.Goście obiektu są zobowiązani do każdorazowego zamknięcia domu w przypadku opuszczenia posesji ( należy zamknąć  drzwi frontowe i tylne domu, drzwi pomieszczenia gospodarczego oraz wszystkie okna/ balkony, bramę wjazdową  ) – należy wyłączyć światło, wodę oraz wszelkie urządzenia elektryczne  zagrażające pożarem domu. Informujemy, że obiekt jest monitorowany całodobowo.

 1. Gość nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać do nich kluczy. Podczas wymeldowania Goście obiektu są zobowiązani do oddania  wszystkich kompletów kluczy wydanych i wpisanych na karcie meldunkowej. W przypadku zagubienia/uszkodzenia/ braku zwrotu  kluczy będzie pobrana opłata w wysokości  min 500 zł za każdy z osobna.
 2. Dom nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach najmu krótkoterminowego.

12.W obiekcie zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przychodzeniem Klientów.

13.Dom nie może być podnajmowany osobom trzecim nawet w przypadku gdy Gość wcześniej opuścił obiekt niż okres dokonanej rezerwacji, za którą uiścił należną za pobyt opłatę.

14.W obiekcie może przebywać tylko taka ilość osób jaka była podana przy dokonywaniu rezerwacji. W przypadku przekroczenia liczby osób w obiekcie oraz posiadania zwierząt nie zaakceptowanych wcześniej przez obsługę -  zarządca obiektu, obsługa obiektu ma prawo wymówić solidarnie wszystkim zameldowanym w obiekcie ( zgłoszonym w danej ilości w karcie meldunkowej ) osobom dalszy czas zarezerwowanego pobytu - zerwać umowę najmu  ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.

15.Konieczność interwencji ochrony obiektu, zarządcy,  właściciela domu  czy policji  będzie skutkowała opłatą  wynikająca z kosztów interwencji.

16.Gość nie może dokonywać zmian/przeróbek w obiekcie. W tym również nie może dokonywać zmian ustawień w  TV, dekoderach, routerach oraz bazach kamer w obiekcie. Naruszenie ustawień będzie skutkowało karą w wysokości 2000 zł oraz dodatkowo opłatą wynikającą z kosztów interwencji firm obsługujących   w/w urządzenia  oraz strat materialnych oraz strat związanych z zablokowaniem obiektu do wynajmu w związku z powstałymi szkodami.

17.Parking obiektu jest parkingiem monitorowanym ale niestrzeżonym. Zarządca, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub kradzież samochodu czy innego pojazdu lub mienia należącego do Klienta, pozostawionego na parkingu.

18.Pojazdy nieuprawnione do korzystania z parkingu będą usuwane na koszt ich Właściciela.

19.Pojazdy należy parkować tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach parkingowych należących do posesji Słoneczna 2B ( tabliczki informacyjne ). W przypadku pozostawienia pojazdów w innym miejscu na posesji  zostaną one  odholowane na koszt Właściciela pojazdu. Zakazuje się parkować pojazdy na drodze wjazdu na posesję należąca do Właściciela nieruchomości nr 2A oraz na jego posesji. Pojazdy zaparkowane w sposób nie umożliwiający wjazd na posesję nr 2A oraz zaparkowane na posesji nr 2A będą usuwane na koszt ich Właściciela.

19.W obiekcie obowiązuje sortowanie odpadów w tym celu przygotowano instrukcję sortowania odpadów oraz kosze na poszczególne odpady: żółty - plastik, zielony - szkło, czarny - mieszane, niebieski - papier, brązowy - odpady bio.  Brak przestrzegania sortowania odpadów jest równoznaczne z karą 1000 zł. Informujemy, że przed zwrotem kaucji obsługa obiektu może również przeprowadzić wyrywkową kontrolę sortowania.

20.W dniu zameldowania posesja obiektu (  tylko i wyłącznie przód posesji ) wraz z parkingiem, chodnikami, schodami, wejściem do obiektu jest odśnieżona i przygotowana na przyjazd Gości. Informujemy, że tył  i bok posesji w okresie zimowym nie jest odśnieżany wstęp na własną odpowiedzialność. W trakcie wynajmu obiektu zarządca, obsługa, jak i właściciel obiektu nie odpowiada za odśnieżanie i solenie posesji w tym parkingu,  chodników, schodów, wejścia, balkonów. Obiekt udostępnia dla Gości : piasek, sól oraz sprzęt do  odśnieżania. W związku z powyższym zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości nie odpowiada za złamania i inne urazy związane z nieodśnieżoną posesją, parkingiem, chodnikami, schodami, wejściem, balkonami.

21.W okresie zimowym zaleca się posiadanie łańcuchów śnieżnych na koła samochodów.

22.Zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości nie odpowiada również za załamania i inne urazy, zdarzenia związane z niewłaściwym użytkowaniem domu w tym balkonów, posesji.

23.Zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości nie odpowiada również za załamania i inne urazy, zdarzenia związane z niewłaściwym użytkowaniem posesji obiektu, w tym również ogrodu z tyłu budynku w tym strumyka.

&3 - Zasady ponoszenia odpowiedzialności w obiekcie, prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemcy

 1.  Gość zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia uszkodzeń i awarii powstałych z jego przyczyn, osób będących pod jego opieką i osób jego odwiedzających podczas użytkowania obiektu, zwierząt. Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami między innymi w przypadku:

            - uszkodzenia  routera, systemu alarmowego, systemu kamer

            - zgubienia  lub uszkodzenia pilota do bramy, kluczy

            - braku lub uszkodzenia pilotów do telewizora i dekoderów, oświetlenia 

            - nieuzasadnione użycie sprzętu gaśniczego

            - braku lub zniszczenia wyposażenia domu  zgodnie z załącznikami  do w/w regulaminu

              ( załącznik znajduje się w zakładce opis pokoi  na stronie obiektu – www.domwsamraz.pl  )

             Za powyższe Gość będzie obciążony kwotą w wysokości poniesionych strat materialnych oraz

             strat związanych z zablokowaniem obiektu do wynajmu w związku z powstałymi szkodami

             i  koniecznością ich usunięcia.

             Obiekt jest ubezpieczony. Za szkody powstałe z winy Najmującego  a nieuwzględnione przez

             ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność Najmujący.

3.   Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:

            - przedmioty wartościowe, środki pieniężne i inne dobra osobiste  pozostawione w obiekcie i

               na  terenie posesji należące do Gościa, osób pozostających pod jego opieką oraz osób

               jego  odwiedzających

            - osoby pozostające pod jego opieką oraz osoby jego odwiedzające

            - pozostawione na parkingu samochody i inne środki transportu oraz inne Jego dobra

4.   Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie budynku i posesji tylko i wyłącznie pod

             opieką osoby dorosłej. Najemca  ponosi  wszelką odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie.

            Informujemy, że z tyłu obiektu budynek posiada balkony na I i II piętrze,  jak również z tyłu

            posesji ( bezpośrednio  poza ogrodzeniem )  jest  strumyk.

5. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego w obiekcie i na terenie

             posesji, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, zarządca domu, obsługa

             obiektu, właściciel powiadomi niezwłocznie stosowne służby.

6. Wynajmujący nie odpowiada za awarie i ich skutki wynikłe z działania „sił wyższych”

              tj.:  awaria wody, awaria prądu, źródłowych przekaźników Internetu, awaria TV, awaria

              terminala, kasy fiskalnej itp.

              W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie

              można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący ma prawo odstąpić

             od umowy.  Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo  Najemcy lub jego

             majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane  z powodów niezależnych od

             Wynajmującego. Środki wpłacone  przez  Najemcę podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot

             należnych za usługi już wyświadczone.

7. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

8.Wstęp zarządcy, właściciela lub obsługi obiektu do obiektu jest dozwolony w celu

            dokonywania napraw, konserwacji i remontów, dokonywania oględzin stanu urządzeń

            technicznych oraz wyposażenia, obiektu.

9. Zarządca i obsługa obiektu w każdej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia może wejść do

            obiektu, o ile przemawiają za tym uzasadnione względy dotyczące bezpieczeństwa osób i

            mienia. Klucze do wynajętego domu znajdują się stale u Wynajmującego, właściciela obiektu i

            obsługi.

10. Z chwilą przekazania obiektu Gość zobowiązany jest zapoznać się ze znajdującym się w nim

              zestawieniem wyposażenia. W przypadku zauważenia braków w wyposażaniu, Najemca

              obowiązany  jest zawiadomić o powyższym fakcie obsługę obiektu jednak nie później niż w

              dniu zameldowania w obiekcie maksymalnie do godziny 20:00. W przypadku braku zgłoszenia

              uznaje się, że stan  wyposażenia obiektu jest zgodny ze znajdującym się w nim zestawieniem.

11.  Gość ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu i jakości świadczonych

               usług oraz funkcjonowania urządzeń w obiekcie. Zarządca lub obsługa obiektu postara się do

               nich niezwłocznie ustosunkować. Awarie hydrauliczne, elektryczne Wynajmujący postara się

              usunąć po 48 godzinach od zgłoszenia usterki.

&4 - Ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest okazanie dokumentu wskazanego w § 1 celem zaewidencjonowania danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016r. poz.922. z późn. zm. ).
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych -  zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych podanych w klauzuli informacyjnej przez Administratora Danych Osobowych:

              DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego  1 lok.3, 50-155 Wrocław, tel.

             605208570, email:            

              domwsamraz@gmail.com

              w celu realizacji procesu rezerwacji, zgodnie z zakresem wykonywanych usług w: Dom w sam

              raz, ul. Słoneczna 2B, 58-580 Szklarska Poręba

3. Klauzula informacyjna dostępna jest  na stronie www.domwsamraz.pl oraz w obiekcie " Dom

               w sam raz ".

4. Dokonanie rezerwacji jest również  równoznaczne z tym, że Gość  został poinformowany o

              monitoringu obiektu „Dom w sam raz ” w Szklarskiej Porębie.

&5 -  Ustalenia końcowe -  prawa autorskie, rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie promocje dotyczące cen za pobyt w obiekcie są ważne do ich odwołania.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu należy zgłaszać niezwłocznie, droga mailową lub osobiście, nie później niż w dniu wymeldowania z obiektu.
 4. Regulamin może ulec zmianie ale nie wpływa to na rozpoczętą już rezerwację.
 5. We wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie a dotyczących zasad przebywania w obiekcie Gość jest zobowiązany stosować się do wskazań zarządcy lub obsługi obiektu.
 6. Prawa autorskie względem materiałów umieszczonych na stronie internetowej www.domwsamraz.pl  należą do Właściciela obiektu.
 7. Ściąganie informacji z naszej strony jest dozwolone tylko do użytku własnego.
 8. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.domwsamraz.pl  nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Wynajmujący nie odpowiada za zniekształcenia przedstawionych informacji spowodowane błędami lub awariami systemu informatycznego.
 9. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

         Dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu.


                                                          Życzymy przyjemnego pobytu i zapraszamy ponownie.


Usługi:

domki w górach, dom do wynajęcia, dom w pięknej okolicy, dom w górach, ładne domki wynajem, przytulny domek w górach, wynajem domków, piękny ogród w górach, parking koło domu w górach, dom w Szklarskiej Porębie, Wynajem Szklarska Poręba, Pokoje do wynajęcia, Przytulny dom do wynajęcia, Wiejski dom w górach, Piękna okolica do zwiedzania, Noclegi dom w Szklarskiej Porębie

Okolica:

Szklarska Poręba, Biała Dolina, Szklarska Poręba Górna, Marysin, Szklarska Poręba Średnia, Szklarska Poręba Dolna,
RODO, COOKIES:

Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.

Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.